Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht

Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht

  • info@stichtinghbu.nl

Individueel Project Steven Marinus

Individueel Project Steven Marinus

Bij mijn aanmelding voor het Honours Programma wist ik al dat ik de keuzevrijheid vooral zou gebruiken om mijn blik op het biomedische (werk)veld te verbreden. Sterker nog: in vwo-6 wist ik al dat ik waarschijnlijk niet het puur biomedische onderzoek als carrièrerichting zou kiezen. Nu ben ik niet iemand die graag keuzes voor mezelf uitsluit, maar toen het tijd werd om een Individueel Project (IP) te regelen heb ik bewust gekozen dit buiten het biomedische onderzoek te doen. Hiervoor ben ik terecht gekomen bij Vintura Consulting, een internationaal-gericht consultancybedrijf gefocust op de healthcare and life sciences, onder begeleiding van Natalia Eitel.

Dankzij onze HP-coördinator Tobias Dansen wordt er binnen onze groep (HP13) erg veel nadruk gelegd op persoonlijke leerdoelen binnen het IP. Voor mij waren deze doelen drieledig: 1) uitvinden of de master Science and Business Management iets voor mij kon zijn, 2) een beter begrip krijgen van het beroep consultant, en 3) een project voltooien wat volledig buiten mijn comfortzone ligt. Nu ik in de afrondende fase van mijn IP zit, kan ik zeggen dat ik al deze doelen zeker heb behaald.

Om maar met het laatste doel te beginnen: ik had al geen duidelijk idee van wat consultancy inhield, maar nog was het compleet anders dan ik had verwacht. Uit de opleiding ben ik gewend dat oplossingen en antwoorden vaak eenduidig zijn: er is een goed en er is een fout. Deze vooronderstelling heb ik ontzettend snel moeten loslaten gedurende mijn IP (hoewel dat niet zo makkelijk ging als ik het nu doe lijken). Ook was ik gewend niet erg veel moeite te hoeven doen om een probleem te begrijpen en te kunnen analyseren. Mijn onbewuste onbekwaamheid heeft me tijdens dit project dan ook parten gespeeld: het heeft me er meermaals van weerhouden door te vragen tot ik iets écht begreep. Paradoxaal genoeg was het dus een harde, maar goede, les om je bewust te zijn van (en niet bang te zijn voor) je eigen onbekwaamheid; zeker als je dit niet per se gewend bent.

De inhoud van mijn project draaide om het meten van impact van een afdeling binnen de farmaceutische industrie: Medical Affairs. Het hebben kunnen proeven aan het reilen en zeilen van zo’n gigantische organisatie en welke rol een consultant hierin kan spelen vind ik ontzettend waardevol, en bovenal: ontzettend interessant. Het zelf begrijpen van de inhoud hiervan was een grote uitdaging, laat staan deze inhoudelijke kennis overbrengen op mijn medestudenten. Hoewel ik mijn uiterste best heb gedaan uit te leggen waar ik mee bezig was, zal ik het ze vergeven als ze dit nog steeds niet helemaal doorhebben 😉.

Inmiddels nadert het einde van mijn IP. Inhoudelijk zijn mijn begeleider en ik nog de laatste hand aan mijn resultaten aan het leggen. In de tussentijd wordt er wel al overlegd over een mogelijke co-publicatie van mijn onderzoeksresultaten via Vintura; iets waar ik zelf ontzettend enthousiast over ben! Door middel van dit project is mijn enthousiasme voor de Science and Business Management master alleen maar toegenomen, en ben ik op het moment van schrijven in afwachting van de toelating hierbij. Hoewel ik nog steeds niet zeker weet wat ik dan na deze master wil gaan doen, ben ik wel gesterkt in mijn keuzeproces: ik blijf doen wat ik leuk vind; ik verbreed mijn blik op het biomedische (werk)veld; en wie weet kom ik dan uiteindelijk tóch wel bij consultancy uit.

Share

© Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht 2020