Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht

Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht

  • info@stichtinghbu.nl

Opzetten Individueel Project Jolijn van der Geest

Opzetten Individueel Project Jolijn van der Geest

Het grootste en waarschijnlijk meest uitdagende onderdeel van het Honours Programma is het Individuele Project (IP). Dit project, waar een tijdsbesteding van 400 uur voor staat, bedenk je helemaal zelf. Je moet dus zelf op zoek naar een begeleider en vervolgens voer je het project zelfstandig uit. Omdat het bedenken van een IP best lastig kan zijn, vertel ik graag meer over hoe ik mijn IP heb opgezet. Mijn IP bestaat uit het ontwikkelen van een lesmodule over tumorimmunologie (immuuntherapie tegen kanker) voor biologie op de middelbare school, voor de lesmethode 10voorBiologie.

Oorspronkelijk wist ik dat ik mijn IP over het immuunsysteem wilde doen, omdat ik bij vakken tijdens de bachelor merkte dat ik dit een erg interessant onderwerp vindt. Bij een van onze eerste maandelijkse bijeenkomsten hadden we Stefan Nierkens, een onderzoeker die werkzaam is in de tumorimmunologie, uitgenodigd om een van zijn artikelen te bespreken. Ik vond het heel interessant wat hij vertelde en heb kort na de bijeenkomst contact met hem opgenomen. Vervolgens heb ik een afspraak gemaakt met Stefan om de mogelijkheden te bespreken. In ons gesprek kwam naar voren dat het mogelijk was om stage te lopen, maar we kwamen ook op de mogelijkheid van onderwijs. Het idee van een les over tumorimmunologie kwam toen naar voren. Ik heb veel affiniteit met onderwijs en vond het dus een goed idee om hier verder mee te gaan!

Stefan verwees me door naar Jose Borghans, zij is onderzoeker en heeft ervaring met lesprogramma’s voor middelbare scholieren. In mijn gesprek met Jose hebben we concretere ideeën voor de lesmodule bedacht. Daarnaast kwam naar voren dat het handig zou zijn om contact op te nemen met biologiedocenten, om ervoor te zorgen dat de module aansluit op het curriculum van de middelbare school.

Toen kwam het idee in me op om de module over tumorimmunologie te ontwikkelen bij een biologielesmethode, zodat ik meteen contact zou hebben met experts op het gebied van lessen ontwikkelen en er ook een platform zou zijn voor het eindproduct. Ik heb toen een email gestuurd naar 10voorBiologie, omdat mijn eigen middelbare school docent daar altijd positief over was en omdat zij veel werken met contexten om de leerstof uit te leggen. Ik kreeg heel snel een enthousiaste mail terug en ben toen in gesprek gegaan met mijn huidige begeleider, Corrie Leemburg. Zij is auteur voor 10voorBiologie.

Ik hoop dat ik op deze manier meer inzicht heb kunnen geven in de manier waarop je een IP opzet. Het is dus helemaal niet erg als je tijdens het proces van richting verandert of, zoals in mijn geval, in feite van opdrachtgever wisselt. De gesprekken met mogelijke opdrachtgevers kunnen je juist helpen om nieuwe ideeën te bedenken en helder te krijgen wat je wil doen!

Share

© Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht 2020