Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht

Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht

  • info@stichtinghbu.nl

Stageverslag Individueel Project Eline van de Kamp

Stageverslag Individueel Project Eline van de Kamp

Met dit verhaaltje wil ik jullie graag kort iets vertellen over mijn Individueel Project (IP). Ik zag het IP als een kans om te ontdekken welke toekomstmogelijkheden ik heb buiten het puur biomedische onderzoek. Global Health vind ik een erg interessant onderwerp dus ik besloot te zoeken naar organisaties en bedrijven die werk in dit veld verrichtten. Uiteindelijk kwam ik terecht bij het KIT Royal Tropical Institute in Amsterdam. Hier mocht ik 10 weken lang stage gaan lopen (helaas wel online door COVID-19). Tijdens deze stage heb ik meegewerkt aan twee lopende projecten binnen KIT.

Het eerste project heette: ‘Expanded Programme on Immunization (EPI) data quality improvement plan (DQIP): Afghanistan’. Gavi, the Vaccine Alliance, is een organisatie die als doel heeft immunisatie in arme landen te vergroten. Dit doet het onder andere door financiering te bieden aan landen gebaseerd op de immunisatiegraad van het land. Afghanistan wil graag in aanmerking komen voor deze financiering, maar het is niet duidelijk hoe hoog de immunisatiegraad in Afghanistan is. Verschillende bronnen komen tot erg uiteenlopende percentages (van 60% tot wel 90%). Om wel tot een eenduidig antwoord te komen en dus kans te maken op financiering van Gavi, moet de datakwaliteit op dit gebied verbeterd worden. Het EPI DQIP is het plan dat ervoor moet zorgen dat de slechte datakwaliteit in dit land wordt aangepakt. KIT’s rol in dit hele verhaal is om te onderzoeken hoe goed dit plan nou eigenlijk werkt en wat er nog verbeterd kan worden.

Het tweede project was: ‘Evaluation of community life centers as primary care model in Kenya’. Dit project staat in het teken van gezondheidszorg voor iedereen, oftewel Universal Health Coverage (UHC). Het behalen van UHC in Kenia blijft een uitdaging. Dit komt vooral door het geldtekort voor de primaire zorg. Hierdoor is de kwaliteit van bepaalde zorgdiensten erg laag en missen faciliteiten vaak simpele dingen, zoals elektriciteit. Om een stap dichterbij UHC te komen, kwam Philips met het concept van Community Life Centers (CLC). Dit is een zorgcentrum met onder andere allerlei apparatuur van Philips. De CLC heeft als doel om primaire zorg van goede kwaliteit toegankelijk te maken voor iedereen. Er zijn op dit moment twee CLC’s in Kenia en er is aan KIT gevraagd om te onderzoeken wat de impact van de CLC’s is in de levering, kwaliteit en toegankelijkheid van primaire zorg. In andere woorden, hoe goed werken deze CLC’s nou?

Binnen beide projecten heb ik me met verschillende fases in het onderzoeksproces bezig gehouden. Zo bedroegen mijn taken onder andere het ontwikkelen van data-entry applicaties en het invoeren van data hierin, het uitvoeren van data-analyses en het presenteren van mijn resultaten en bevindingen aan de rest van mijn team of aan de opdrachtgever. Op deze manier werd met behulp van interviews, ingevulde vragenlijsten, bestaande databases en meer antwoord gezocht op de onderzoeksvraag bij het project.

Ik vond deze stage erg interessant en heb er ook veel van geleerd. Het leukste eraan vond ik dat bij alles wat je deed duidelijk was waarom je het deed en voor wie. Bij BMW zoomen we vaak zo erg in op een specifiek iets dat je gemakkelijk vergeet hoe dat in het grotere geheel past. In het Global Health veld vind ik dit veel minder het geval. Ik heb nu besloten om me verder te verdiepen in dit veld en daar heeft mijn IP een grote rol in gespeeld!

Share

© Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht 2020