Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht

Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht

  • info@stichtinghbu.nl

Verdiepende opdracht Lieke Steijvers

Verdiepende opdracht Lieke Steijvers

Hoi! Ik ben Lieke, en in dit stukje wil ik graag iets vertellen over mijn verdiepende opdracht voor het eerstejaars vak Moleculen van de bachelor Biomedische Wetenschappen. Tijdens dit vak hebben de leerlingen onder normale omstandigheden verschillende practica. Door corona is hier echter een hoop tijd op het lab komen te vervallen. Een practicum van 8 uur, moest ineens in vier uur worden gedaan.

Het concrete idee om deze module te ontwikkelen kwam na een oproep van Janine Geerling, die op zoek was naar student-assistenten voor het ontwikkelen van modules in Labbuddy. Werken met Labbuddy sprak mij sowieso heel erg aan, omdat dit een programma is wat ik als student erg prettig vond om mee te werken.

Vervolgens ben ik in nauwe samenwerking met Janine en Bart Gadella, de coördinator van het van Moleculen, aan de slag gegaan met het ontwikkelen van de module. In tegenstelling tot het werken met Labbuddy als student, was het als ontwikkelaar toch wel iets ingewikkelder. En daarbij kwam nog dat het opdelen van een practicum in overzichtelijke onderdelen moeilijker was dan ik had gedacht. Ik heb naar eigen inzicht het practicum in elkaar kunnen zetten in Labbuddy, en met feedback van Janine en Bart dit helemaal kunnen finetunen.

Toen de module af was, was het tijd voor het practicum. Eerst heb ik samen met een andere student-assistent het practicum doorlopen aan de hand van de module. Hierdoor hebben we er op het laatste moment nog een paar fouten uit kunnen halen. Tot slot ben ik als student-assistent gaan helpen op het practicum zelf, ook om te begeleiden bij het gebruik van Labbuddy op de practicumzaal. Hier werd duidelijk dat de module goed werkte. Er werden door de studenten weinig vragen gesteld en ze leken enthousiast over de module en het gebruik van Labbuddy. Ook van docenten heb ik positieve feedback ontvangen. In de evaluatie gaven de leerlingen over het algemeen positieve feedback wat betreft de voorbereiding en de vragen in de module. De leerlingen waren zeer positief over het
gebruik van de module op de practicumzaal.
Ik ben blij dat ik nu een beter beeld heb van wat er schuil gaat aan de andere kant van de e-module.

Vond je dit interessant? Neem ook een kijkje naar de andere ‘Door studenten’-stukjes: https://stichtinghbu.nl/categorie/door-studenten/

Share

© Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht 2020