Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht

Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht

  • info@stichtinghbu.nl

Verdiepende Opdracht Onderzoeksmethoden Karlijn Rodenburg & Joost Smeets

Verdiepende Opdracht Onderzoeksmethoden Karlijn Rodenburg & Joost Smeets

In dit berichtje willen wij graag iets vertellen over de verdiepende opdracht die wij samen hebben gedaan voor het vak Onderzoeksmethoden. Onderzoeksmethoden wordt gegeven in jaar twee van de bachelor Biomedische Wetenschappen. Tijdens dit vak ligt de focus op het uitvoeren van praktisch werk en leren studenten dit bij te houden in de vorm van een labjournaal. In ons jaar ontdekten veel studenten echter tijdens hun schrijfproces dat ze niet precies wisten hoe een labjournaal eruit hoort te zien. Het leek ons een leuke uitdaging om hier duidelijkheid in te brengen. Daarom kwamen wij op het idee om een hoorcollege en een interactief werkcollege op te zetten over het schrijven van een goed labjournaal. Uiteindelijk hebben we twee hoorcolleges en drie werkcolleges aangeleverd. Hierin worden veel voorbeelden gegeven van goede en slechte labjournaals, die zo met elkaar vergeleken kunnen worden. Onze colleges bevatten ook elementen waarbij de studenten zelf argumenten moeten geven voor de kwaliteit van een labjournaal.

Door dit project kregen wij een goede kijk op het ontwikkelen van onderwijs en de hoeveelheid dingen waarmee je rekening moet houden als je een (deel van een) vak ontwerpt. We hebben op dit vlak veel geleerd, bijvoorbeeld over hoe je duidelijk de boodschap van de stof overbrengt. Hiervoor hebben we uitvoerig contact gehad met de coördinator van Onderzoeksmethoden, de coördinatoren van de practica, onderwijsdeskundigen en andere betrokkenen. Door deze contacten vanuit verschillende invalshoeken was ons project heel veelzijdig.

Onze hoorcolleges en werkcolleges zijn dit jaar meteen in het vak verwerkt, waardoor we nu al feedback hebben ontvangen van de coördinator en de studenten zelf. Over het algemeen werd ons eindproduct erg gewaardeerd. Hier zijn wij erg blij mee en we hopen dat toekomstige studenten veel hebben aan onze colleges!

Share

© Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht 2020