Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht

Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht

  • info@stichtinghbu.nl

Verdiepingsopdracht Merel Smid: dans over het cytoskelet

Verdiepingsopdracht Merel Smid: dans over het cytoskelet

Hoi! Ik ben Merel en ik vertel graag over mijn afgelopen verdiepingsopdracht. Het idee voor deze opdracht ontstond tijdens één van de laatste bijeenkomsten van vorig jaar. Naar aanleiding van een vergadering met het bestuur van de Stichting ging het over creativiteit de ruimte bieden: verdiepingsopdrachten aangrijpen als een kans om iets buiten de reguliere academische kaders uit te voeren. Tot nu toe hadden veel mensen, waaronder ik, er namelijk voor gekozen om bijvoorbeeld een kort verslag te schrijven.

Ik vond het heel fijn dat dit besproken werd, omdat ik het leuk vind om (biomedische) kennis in een onverwacht maar passend jasje te steken. Als je wetenschap in een originele vorm verpakt, lok je je publiek als het ware met de looks. Dit is natuurlijk nogal een oppervlakkige interesse, maar dat biedt wel een goede basis voor belangstelling in het onderwerp dat je wilt bespreken. Op deze manier kan inhoud profiteren van uiterlijk, waarbij de vorm in het ideale geval ook ondersteunend werkt. Naar mijn mening helpt dit heel erg bij het helder overbrengen van een wetenschappelijke boodschap.

Tijdens de bijeenkomst moest ik meteen aan dans denken. Dit lag voor de hand, omdat ik zelf ook dans. Het leek het me een uitdaging om een choreografie te maken als uitleg van een biomedisch onderwerp. Al snel ben ik gaan kijken naar vergelijkbare bestaande initiatieven. Ik vond toen de TedX talk van John Bohannon (klik hier!). Hij is de oprichter van Dance Your PhD, een project dat promovendi uitdaagt om hun onderzoek te pitchen door middel van een dans. In zijn speech pleit John Bohannon ervoor om dans te benutten als nieuwe presentatievorm van wetenschappelijke kennis, waarmee het gebruik van een simpele en vaak saaie PowerPoint vervangen kan worden. Tijdens zijn presentatie wordt hij zelf ook begeleid door dansers. Vooral de choreografie op tijdstip 5:05 vond ik heel soepel en mooi, maar vooral lijkend op de biologische realiteit (de dynamische instabiliteit van een microtubulus). Onder andere geïnspireerd door dit fragment besloot ik uiteindelijk om een dans over het cytoskelet te maken. Ik vond het daarbij een mooie parallel dat het cytoskelet draait om de moleculaire bewegingen van een cel, die met dans gespiegeld kunnen worden naar de beweeglijkheid van een heel lichaam.

Mijn plan was om de dans uit te voeren op gesproken tekst, in plaats van op muziek. De choreografie volgt dan het ritme en de intonatie van mijn stem. Ik heb voor de verdiepingsopdracht daarom uiteindelijk drie onderdelen ingeleverd: de tekst, een spraakopname waarin ik de tekst voorlees, en een beschrijving van de choreografie. De tekst behandelt de verschillende elementen van het cytoskelet. Dit zijn microtubuli, intermediaire filamenten, en actine. In de choreografie worden zowel de structuur als de functie van deze elementen uitgebeeld. Aankomende zomer ga ik de choreografie aanleren aan een groepje dansers en de dans filmen. Waarschijnlijk kan de uiteindelijke video daarna als opening voor het vak Cellen gebruikt worden, waar eerstejaars studenten kennis maken met celbiologie.

Ik vind deze opdracht één van de leukste dingen die ik binnen het Honoursprogramma heb uitgevoerd. Het voelde ook niet als een echte opdracht, maar als iets wat ik gewoon heel graag wilde doen. Het was heel fijn om hiervoor de ruimte te krijgen en serieus te worden genomen, ook al was het idee een beetje onconventioneel. Ik ben erg benieuwd naar hoe de uiteindelijke video zal worden!

Share

© Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht 2020