Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht

Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht

  • info@stichtinghbu.nl

Verdiepingsopdracht Rick en Arjan

Verdiepingsopdracht Rick en Arjan

Hey! Wij zijn Rick Marsman en Arjan Bassa, beide derdejaarsstudenten Biomedische Wetenschappen (BMW). Leuk dat je ons ‘Door studenten’-stukje gaat lezen! Een tijdje geleden hebben wij een verdiepende opdracht gedaan hebben voor de BMW-cursus Bioinformatica. Rick heeft daarbij een kennisclip gemaakt over de QQ (quantile-quantile) plot en Arjan heeft een kennisclip gemaakt over PCA (Principal Component Analysis). We vertellen jullie graag wat over het proces!

Het idee om iets te doen met Bioinformatica begon n.a.v. een gesprekje met John Meeuwsen, de coördinator van de gloednieuwe cursus Bioinformatica. John vertelde ons over de opzet en de invulling van de cursus en zei dat hij het leuk vond om er nog eens over van gedachten te wisselen. Met die uitnodiging in ons achterhoofd zijn we teruggegaan en bedachten we dat kennisclips een mooie aanvulling zouden zijn bij de colleges van lastige onderwerpen. We hebben toen als onderwerpen de QQ-plot en PCA gekozen. Een QQ-plot is een statistische kwaliteitscheck om te kijken naar de verdeling van de data. PCA is een veelgebruikte dimensie-reductie methode die het mogelijk maakt om verbanden te ontdekken in grote datasets met een minimum aan dataverlies.

Onze vervolgstap was het maken van leerdoelen. Dat bleek een moeilijker dan we op het eerste oog dachten. Niet te algemeen, niet te specifiek, maar wel concreet. En vooral, meet- en toetsbaar. Een groot leerpunt was het prioriteren van alle informatie die we hadden verzameld tijdens het inlezen.

Toen de leerdoelen en een globaal tijdspad eenmaal vaststonden, bracht John ons in contact met verschillende mensen. Enerzijds om ons te helpen met de didactische kant van het ontwerpen van de kennisclip en het opnemen ervan; en anderzijds voor de inhoudelijke informatie en opzet. Binnen het onderwijscentrum van het UMCU zijn er verschillende goede mogelijkheden om kennisclips ‘professioneel’ op te nemen en te editen, maar door COVID-19 konden we hier helaas geen gebruik van maken. We hebben dat daarom uiteindelijk thuis gedaan.

Toen de kennisclips – precies op tijd – klaar waren, hebben we ook nog tentamenvragen gemaakt die gebruikt zijn in het eindtentamen. De kennisclips zijn goed ontvangen door de studenten en worden op dit moment zelfs gebruikt in twee cursussen. Wij kijken met een tevreden blik terug op het proces en hebben veel geleerd van de “achterkant” van het onderwijs. Bovendien zijn we blij dat we konden bijgedragen aan het onderwijs van Bioinformatica.

Share

© Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht 2020