Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht

Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht

  • info@stichtinghbu.nl

International Honours Conference 2017 – Windesheim

Vrijdag 9 juni, 7:30 een heel vroeg tijdstip voor een student. Als onofficiële delegatie van het Biomedische wetenschappen honours programma, gingen Julia Orbons en Lucca Derks op weg naar de International Honours Conference 2017. Goed wakker geworden met de nodige koffie kwamen we aan op het Windesheim college te Zwolle.

De dag begon met een posterpresentatieronde van internationale honours studenten. De onderwerpen die behandeld werden, varieerden sterk: van afvalverwerking op Bali tot overstromingen in New Orleans en de spinnenpopulatie in Florida. De sessie eindigde met interessante en vermakelijke elevator pitches van slechts één minuut lang. De interactie met studenten van totaal verschillende disciplines en onderzoeksvelden was erg inspirerend.

In de volgende ronde vond een workshop plaats waarbij de interactie tussen arts and science centraal stond. Hierbij discussieerden wij, als hardcore bètastudenten, met studenten kunst, muziek en dans. De verschillen waren soms groot, maar we kwamen er wel achter dat iedereen in zijn eigen tak van onderzoek de nodige creativiteit nodig heeft om tot de beste inzichten te komen.

Het was een erg goed georganiseerde dag met zeer enthousiaste sprekers en studenten. Wij kijken er dan ook naar de volgende editie, die plaats zal vinden in Leeuwarden!

Share

COMMENT BEANTWOORDEN

© Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht 2020