Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht

Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht

  • info@stichtinghbu.nl

Seminar Dr. Nick Lane

Seminar Dr. Nick Lane

Donderdag 13 november 2014 heeft Dr. Nick Lane een seminar gegeven voor de Biomedische Wetenschappen studenten in Utrecht. Hierbij waren vele bachelor studenten, masterstudenten en docenten aanwezig van verschillende faculteiten. Dr. Nick Lane is een beroemde Britse schrijver die vele artikelen heeft geschreven en een aantal populaire wetenschappelijke boeken op zijn naam heeft staan. Zijn werk is voornamelijk gebaseerd op evolutie en mitochondriën. In zijn seminar “de onwaarschijnlijke oorsprong van complexe levensvormen” zette Dr. Lane de huidige theorieën uit over de ontwikkeling van complexe levensvormen als gevolg van het ontstaan van mitochondriën.

Na afloop van het seminar was er een masterclass georganiseerd voor de honours studenten van BMW. Hierbij werd gediscussieerd over het voorgaande seminar en vertelde Dr. Nick Lane nog enkele andere theorieën over evolutie gerelateerd aan mitochondriën.

Aan het eind van de dag zijn we met Dr. Nick Lane uit gaan eten, waarbij we hem persoonlijke vragen stelden over zijn wetenschappelijke carrière, leven en visie over onderwijs en wetenschap.

Al met al was het eerste seminar van een buitenlandse spreker (georganiseerd door de honoursstudenten Fréderique de Graaf en Dieuwke Marvin) een groot succes!

Share

© Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht 2020