Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht

Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht

  • info@stichtinghbu.nl

Symposium Metabolism 2021

Symposium Metabolism 2021

English text below.

Op woensdagavond 31 maart zaten talloze studenten, docenten, postdocs en meer achter hun computer voor het online symposium “The role of Metabolism in both health and disease”, georganiseerd door de activiteitencommissie ‘Accie’ van het HBU. De focus van dit symposium was het belichten van de totaal verschillende aspecten van metabolisme in het biomedisch onderzoek. De nadruk lag hierbij op de onderzoeksvelden van epigenetica, kanker en immunologie. De 3 gastsprekers die ons op deze avond over hun vakgebied hebben verwonderd, waren Lewin Small, Juan Garaycoechea en Zsolt Sebestyèn. Lewin Small mocht het spits afbijten. Hij is werkzaam bij het Barrès lab aan de universiteit van Kopenhagen. In zijn presentatie vertelde hij ons over de invloeden van onze omgeving op metabolisme. Hierbij speelt epigenetica een grote rol. Vervolgens was het aan Juan Garaycoechea van het Hubrecht Instituut om met ons zijn onderzoek te delen over de gevolgen van metabolisme op schade in het DNA. Hij ging specifiek in op de rol van formaldehyde als reactief bijproduct van ons metabolisme, dat invloed heeft op DNA-transcriptie. Na een korte pauze was het laatste woord voor Zsolt Sebestyèn, werkzaam in het UMC bij het Center for Translational Immunology en de Tumor Immunology Group. Zijn onderzoek richt zich op het afwijkende metabolisme in kankercellen. Op basis van dit afwijkende metabolisme kan er op maat gemaakte immunotherapie aan kankerpatiënten aangeboden worden. 

De presentaties waren zeer uiteenlopend en gaven ons bovenal een inkijkje in hoe het metabolisme onderzoeksveld zich op dit moment beweegt. Wij hebben er in ieder geval veel van opgestoken! Ook werden er zeer intrigerende vragen gesteld die duidelijk laten zien dat de discussie over dit onderzoek nog volop gaande is. Wij willen alle deelnemers bedanken voor hun participatie, kritische vragen en discussie! Houd ons vooral via de HBU in de gaten als je naar aanleiding van dit symposium zin hebt in meer activiteiten van de Accie! Je kunt je via onze contactpagina inschrijven voor onze nieuwsbrief!

English version 

On Wednesday the 31st of March, countless students, teachers, postdocs and more people decided to pick up their laptop to participate in the online symposium “The role of Metabolism in both health and disease”, organised by HBU’s activity committee ‘Accie’. The main focus of this symposium was to shed a light on the numerous diverse aspects of metabolism in biomedical research. The emphasis was especially on the research fields of epigenetics, cancer and immunology. The three guest speakers who have amazed us about their field of research during this evening were Lewin Small, Juan Garaycoechea and Zsolt Sebestyèn. Lewin Small was allowed to kick off the evening. He currently works at the Barrès lab at the University of Copenhagen. In his presentation he told us about the influence of our environment on metabolism. Epigenetics plays a huge part in this process. Next up was Juan Garaycoechea from the Hubrecht institute. He shared with us his research about the consequenses metabolism has on DNA damage. He specificaly elaborated on the role of formaldehyde as a reactive byproduct of our metabolism, that alters DNA transcription. After a short break we had arrived at our last speaker: Zsolt Sebestyèn, active in the UMC Utrecht at the Center for Translational Immunology en de Tumor Immunology Group. His reasearch focuses on the deviant metabolism in cancer cells. Based on this altered metabolism it is possible to offer cancer patiënt customised immunotherapy.

The presentations were quite diverse and above all they gave us a glimpse of the current status of the research field in metabolism and its perspectives. We as the committee have definitely learned a lot from it! Furthermore, the participants posed very intriguing questions that show us the vibrant discussion in this field of research. We would like to thank all attendees for their participation, critical questions and discussion! Keep an eye on us through the HBU if you want to see more activities from the Accie following this symposium! You can register for our newsletter via our contact page!

Share

© Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht 2020