Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht

Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht

  • info@stichtinghbu.nl

Verdiepende opdracht Vera Versteegh

Verdiepende opdracht Vera Versteegh

De meest conventionele manier om te checken of studenten de stof van een cursus tot zich hebben genomen, is het afleggen van een toets. Tentamenvragen zijn er in allerlei vormen, maar iedere student krijgt ze wel voorgeschoteld. Voor mijn verdiepende opdracht ben ik aan de slag gegaan met het maken van een oefententamenvragen voor de cursus Moleculaire Mechanismen van Kanker (MMK). Bij dit vak geven onderzoekers van de sectie Molecular Cancer Research van het UMC één of meerdere hoorcolleges over de concepten en resultaten van hun onderzoek. Hierover wordt een schriftelijk tentamen afgenomen. Er waren nauwelijks oefenvragen beschikbaar, dus leek het mij een goed plan om deze aan te vullen met vragen van hoorcolleges, die nog ontbraken. Het concrete idee kwam na een gesprekje met mijn begeleider Kristin Denzer na het tussententamen Infectie & Immuniteit, waar het napraten over het tentamen en verdiepende opdrachten leidde tot een combinatie van de twee: waarom geen tentamenvragen maken? Zo geschiede.

Na een gesprek met Fried Zwartkruis, de cursuscoördinator van MMK, kon ik aan de slag. Hij wees mij op de aanpak en valkuilen van het maken van vragen. Met dit advies bestudeerde ik de hoorcolleges waarover ik vragen zou maken. Aangezien het werkelijke tentamen open vragen bevatten, nam ik deze vraagvorm ook aan. Als oriëntatie heb ik ook literatuur gelezen over tentamenvragen, zodat ik me bewust was van de voor- en nadelen van de vraagvorm en hoe je en open vraag het beste kunt formuleren. Ook literatuur over de concepten van de hoorcolleges gaf mij een beter begrip van het onderzoek dat in de hoorcolleges gepresenteerd werd. Na het opstellen van vragen met modelantwoorden besprak ik ze met de desbetreffende onderzoekers. Ruben van Boxtel en Hugo Snippert ontvingen mij op hun kantoor, Madelon Maurice gaf mij schriftelijke feedback. Discussies over de vragen leverde veel inzichten op over hoe je toetst en hun enthousiasme over het vakgebied stak me aan.

Met deze feedback kon ik een versie maken die mijn medestudenten konden gebruiken om te oefenen voor het tentamen. Veel studenten waren blij om te horen dat ik een oefententamen gemaakt had, dus in dat opzicht was deze opdracht heel dankbaar werk. Van een aantal studenten heb ik hun antwoorden op de vragen en extra feedback ontvangen om de oefentoets te verfijnen. Omdat het oefententamen nu op Blackboard staat, kunnen ook volgende generaties MMK studenten mijn oefententamen gebruiken als oefening. Het was erg interessant om op een andere manier met de stof bezig te zijn en om een product te maken dat nog jarenlang studenten van dienst kan zijn.

Share

COMMENT BEANTWOORDEN

© Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht 2020