Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht

Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht

  • info@stichtinghbu.nl

Reden van Oprichting

Het begon allemaal met het organiseren van een excursie naar Oxford. Om deze studiereis te bekostigen, waren we op zoek naar sponsoren. Het bleek echter onmogelijk om geld bij elkaar te vergaren voor een groepje getalenteerde honoursstudenten die hun internationale onderzoekservaringen uit wilden breiden door op studiereis naar het buitenland te gaan. Zelfs bij het Universiteitsfonds (U-Fonds) konden we niet meer aankloppen voor financiële ondersteuning, omdat hun nieuwe beleid voorschrijft dat er alleen nog beurzen gegeven kunnen worden aan stichtingen of verenigingen. Na overleg met de opleidingsdirecteur van de Bachelor opleiding Biomedische Wetenschappen en experts op het gebied van bestuurlijke verantwoordelijkheden, besloten we een stichting op te richten voor de honoursstudenten van Biomedische Wetenschappen. Niet alleen zouden we dan aanspraak kunnen maken op financiële ondersteuning van het U-fonds, ook zouden we sterker staan bij het aanschrijven van andere sponsoren. Naast de jaarlijkse buitenlandse excursie, kan deze stichting het vormen van een honours-alumninetwerk en het organiseren van honours-gerelateerde activiteiten faciliteren. Voor het oprichten van deze stichting hebben we weliswaar hard moeten werken en uit onze comfort-zone moeten treden, maar het heeft ons ook veel geleerd. Ook zullen onze opvolgers nu de kans krijgen om bestuurservaring op te doen tijdens het volgen van het honours programma. Wij kunnen nu in ieder geval vol trots terugkijken op een draaiende stichting en we hopen dat deze stichting in de toekomst nog veel zal betekenen voor de honoursstudenten van de bachelor Biomedische Wetenschappen in Utrecht.

Fréderique de Graaf & Marlies Ludikhuize (oprichters)

SPONSORING

Stichting HBU heeft een groot aantal mogelijkheden om te sponsoren. Mocht u interesse hebben, dan kunt u ons bereiken op info@stichtinghbu.nl.

Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

 

Het is ook mogelijk een donatie te geven aan Stichting HBU. Klik daarvoor op onderstaande knop. Hartelijk dank!

Abonneer ook op de nieuwsbrief van Stichting HBU

© Stichting Honours Biomedische Wetenschappen Utrecht 2020