Ervaringen van Honoursstudenten


Stichting HBU vroeg een aantal Honoursalumni of zij wat wilden vertellen over hun ervaringen met het Honours Programma van Biomedische Wetenschappen.


Olaf Nijssen (HP -student 2021-2023)

In 2021-2023 heb ik meegedaan aan het honoursprogramma. Hoewel ik het eerst spannend vond om zelf een bijeenkomst te organiseren, of een individueel project in elkaar te sleutelen, ben ik zeer tevreden met mijn keuze voor het HP. Door de vele contacten die ontstonden via gastsprekers, mijn individueel project, of op de buitenlandse reis heb ik me verder ontwikkeld in ‘soft skills’. Zo merkte ik dat ik steeds enthousiaster werd om met mensen over hun onderzoek te praten, en daar ook beter in werd. Waar ik me tijdens de bachelor soms eerst niet in staat voelde om zelf onderzoek te bedenken, heb ik tijdens het HP een kritische blik ontwikkeld die me hier zelfverzekerdheid in heeft gegeven. Verder ben ik geïnspireerd geraakt door de creativiteit en oplossingsgedrevenheid van de andere HP’ers. Dat had een enorm motiverende werking op me. Dankzij het HP ben ik nu niet meer bang dat iets te te hoog gegrepen is, en heb ik het gevoel dat ik veel aankan met de juiste instelling. Bovendien heb ik er goeie vrienden aan overgehouden.


Arthur van den Burg (HP -student 2015-2017)

Voor mijn individuele project heb ik een tijdje meegelopen bij een immunologie onderzoeksgroep in het UMC Utrecht. Dit heeft mij de kans gegeven om laboratorium werk van een hele andere kant te leren kennen dan tijdens practica en te ervaren hoe onderzoek er in de praktijk aan toe gaat. Deze ervaring heeft mij veel nieuwe en verbeterde onderzoek vaardigheden opgeleverd en was voor mij een uitstekende manier om mij te verdiepen in mijn toekomstige master keuze. Naast het individuele project en verzwaring van vakken binnen Biomedische Wetenschappen (BMW) ligt er binnen het HP een grote nadruk op de sociale aspecten van het Honours programma (HP) en het werken in groepsverband. Zo zijn wij met beide BMW-HP groepen op studiereis naar Parijs geweest, waar we onze ogen uitkeken in verschillende onderzoekslaboratoria, kennis maakten met internationale jonge onderzoekers en aan den lijve ondervonden hoe enorm de onderzoekswereld wel niet is. Ook vullen wij zelf een groot deel van de maandelijkse bijeenkomsten in door het gezamenlijk organiseren van Journal Clubs, lezingen van interessante gastsprekers, presentaties van eigen projecten en excursies naar o.a. Genmab. Deelname aan het BMW-HP wordt voor mij dan ook gekenmerkt door een enorm hechte en gezellige groep gedreven medestudenten, het opdoen van essentiële wetenschappelijke vaardigheden en jezelf stimuleren om het beste uit je bachelor en jezelf te halen.


Sanne Boersma (HP-student 2012-2014)

Mijn deelname aan het Honours Programma (HP) van de Bachelor opleiding BMW in Utrecht heeft mij veel opgeleverd. De maandelijkse meetings met (gast)sprekers, presentaties, Journal Clubs, en carrière discussies waren erg leuk en leerzaam. Bovendien stelde het individuele project mij in staat om te formuleren wat mij fascineert; welke onderzoeksgebieden mij aanspreken; en welke vervolgopleiding daarbij het beste aansluit. Naast deze wetenschappelijke vaardigheden en inzichten, was het leuk en gezellig om met elkaar te discussiëren en uiteindelijk een excursie naar Oxford te organiseren. Onze groep HP studenten is een hechte groep geworden en gebleven. Hoewel we het HP hebben afgesloten, spreken we regelmatig af om wetenschap te bespreken en voor non-wetenschapellijke activiteiten (of non-nerd related activities, zoals we het genoemd hebben). Ik zou elke student die meer uit zijn of haar bachelor BMW wil halen, zeker willen aanraden om zich aan te melden voor het HP!